Članek
Konec avtomobilov!

Slovenci bodo prisiljeni izbirati med hranjenjem družine in nakupom avtomobila.

Objavljeno Mar 30, 2023

Prodaja novih vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem bo od leta 2035 prepovedana, je sklenil Svet EU. Za to prepoved je glasovala tudi Slovenija. V letu 2035 bo prepoved prodaje avtomobilov z notranjim zgorevanjem povzročila revolucijo na trgu avtomobilske industrije. To bo imelo velike posledice za prebivalce Slovenije, ki jim nihče ni pojasnil, kaj ta prepoved dejansko pomeni.

Na prvi pogled se zdi, da gre za ukrep, ki ima pozitivne učinke na okolje. Avtomobili z notranjim zgorevanjem so znani po svojem onesnaževanju, zato bi prepoved prodaje lahko zmanjšala emisije in posledično izboljšala kakovost zraka. Vendar pa se moramo zavedati, da ima ta ukrep tudi velike negativne posledice, ki bodo močno vplivale na mobilnost prebivalcev Slovenije.


Poznavalci avtomobilske industrije napovedujejo, da bodo avtomobili z notranjim zgorevanjem postopoma izginili s trga, kar bo vodilo k hitremu razvoju alternativnih virov pogona. Med najbolj obetavnimi možnostmi so električni avtomobili in avtomobili na sintetična goriva. Vendar pa so te alternative trenutno precej drage, kar bo za prebivalce Slovenije pomenilo velik finančni zalogaj.

Povprečni Slovenci bodo kmalu brez avtomobila.


Povprečna plača v Sloveniji je relativno nizka, zato si večina prebivalcev ne more privoščiti nakupa dragih avtomobilov, kaj šele nakupa sintetičnih goriv. To bo pomenilo, da bo mobilnost prebivalcev močno omejena.


Vlada Republike Slovenije je s podporo prepovedi prodaje avtomobilov z notranjim zgorevanjem sprožila verižno reakcijo dogodkov, ki bo imela resne posledice za prebivalce države. Namesto, da bi vlada poskrbela za razvoj infrastrukture in spodbujala proizvodnjo in prodajo alternativnih virov pogona, so se odločili za radikalno prepoved prodaje avtomobilov z notranjim zgorevanjem. S tem so prebivalce Slovenije obsodili na uporabo nekonkurenčnega javnega potniškega prometa, ki ne bo sposoben zadovoljiti potreb vseh uporabnikov.


Vlada Republike Slovenije je trenutno ena najbolj neodzivnih vlad na svetu, kar zadeva izzive, s katerimi se bo morala soočiti država v prihodnosti. Vlada se osredotoča le na trenutne izzive, medtem ko ignorira prihodnost, kar pomeni, da ne skrbi za mobilnost prebivalcev Slovenije po letu 2035.

Vlada deluje samo v korist tistih na vrhu, medtem ko državljani trpijo!


Eno od največjih vprašanj, s katerimi se bo morala Slovenija soočiti v prihodnosti, je sprememba mobilnosti. Po letu 2035 se bodo avtomobili z notranjim zgorevanjem prenehal proizvajati in prodajati. Vlada Republike Slovenije pa se zdi, da se tega ne zaveda. Vlada se osredotoča le na kratek rok in nima jasnega načrta za prihodnost. Za vlado je pomembno, da vladajo en mandat, da dobijo svoje plače, nato pa se lahko usedejo in čakajo na naslednjo vlado.


Vladajoča koalicija se je očitno odločila, da ne bo storila ničesar za spremembo mobilnosti prebivalcev Slovenije po letu 2035. Zdi se , da ne razumejo, da bodo morali ljudje po letu 2035 nekako prepotovati dolge razdalje in se premikati po državi. Vlada Republike Slovenije bi morala biti odgovorna in proaktivna, ko gre za prihodnost mobilnosti prebivalcev Slovenije.


Vlada bi morala razviti dolgoročno strategijo, ki bi omogočila prebivalcem Slovenije, da se bodo lahko premikali po državi, ko bodo avtomobili z notranjim zgorevanjem postali preteklost.


Gibanje Svoboda, Levica in Socialni demokrati bodo morala prevzeti odgovornost za popolno degradacijo in uničenje mobilnosti prebivalcev Slovenije po letu 2035.


Kot kaže, je ta kratkovidnost in neodgovornost vladajočih politikov dosegla svoj vrhunec s sprejetjem prepovedi prodaje avtomobilov z notranjim zgorevanjem po letu 2035. Namesto da bi vlada razmišljala o dolgoročnih posledicah svojih odločitev, se je odločila za populistično in kratkoročno rešitev, ki bo povzročila veliko škodo ljudem in okolju.
Vlada se očitno ne zaveda, da bo prepoved prodaje avtomobilov z notranjim zgorevanjem povzročila resne težave za mnoge prebivalce Slovenije. Mnogi se bodo znašli v položaju, kjer si ne bodo mogli privoščiti nakupa novih, alternativnih vozil, kar bo posledično zmanjšalo njihovo mobilnost in s tem tudi kakovost življenja.


Poleg tega pa javni prevoz, ki naj bi nadomestil uporabo avtomobilov, ni dovolj razvit in konkurenčen, da bi lahko zapolnil vrzel, ki jo bo pustila prepoved prodaje avtomobilov z notranjim zgorevanjem. To pomeni, da se bodo mnogi prebivalci Slovenije znašli v položaju, ko bodo prisiljeni uporabljati nekonkurenčen javni prevoz, kar bo še dodatno poslabšalo njihovo kakovost življenja.

Vlada raje bogati najbogatejše kot da skrbi za revne: Kako se oblast igra z mobilnostjo?


Vlada se očitno ne zaveda, da je njen namen služiti ljudem in skrbeti za njihovo dobrobit, ne pa ustvarjati družbo, v kateri bodo nekateri mobilnostni reveži, medtem ko bodo drugi imeli dostop do sodobne in drage tehnologije.
Vse bolj je razvidno, da je vlada v resnici nastala kot projekt za en mandat in da se ne zanima za dolgoročne posledice svojih odločitev. V tem primeru pa se lahko vprašamo, ali je taka vlada res sposobna voditi državo in skrbeti za njeno prihodnost ali pa se raje ukvarja s kratkoročnimi rešitvami, ki imajo lahko dolgoročne posledice.


Če vlada ne bo spremenila svojega pristopa in ne bo začela razmišljati o dolgoročnih posledicah svojih odločitev, bo Slovenija na koncu plačala visoko ceno za njeno neodgovornost.

#2035Prepoved #AvtomobilskaIndustrija #ElektričniAvtomobili #MobilnostPrebivalcev #NotranjeZgorevanje #ProdajaNovihVozil #RevolucijaNaTrgu #SintetičnaGoriva #SlovenijaGlasovala #SvetEU #aktualno #Novice #Tehnologija